24.03.2011 09:40, 12321x
Nový včelařský rok začíná tam, kde končí rok minulý. Mezi koncem končící sezóny a nástupem nového včelařského roku ale není nějaká mezera a nebo dokonce bariéra. Život včelstva probíhá vlastně rytmicky a kontinuálně. Jednotlivé fáze života včelstva se prolínají.
16.03.2011 08:35, 8100x
Pravidelně po miliony let se s příchodem jara probouzí nový život také v celé přírodě. Včela jakou součást přírody nemůže být výjimkou. Jakoby viditelně a oficielním způsobem vstupují včely do nové sezony prvým proletem. Tato skutečnost je včelaři považována za jakýsi svátek a tento den by měla mít včelstva výhradně pro sebe.
04.11.2010 13:40, 8955x
Vyvářet vosk je možné různě. Další jeho zpracování – vyčištění je možné také jistým způsobem.
04.11.2010 13:39, 2805x
Původní matka v plodišti je uzavřena v klícce a včely k ní mají přístup. Nežije ale naplno. Nemá volnost pohybu a ani nemůže klást. Její metabolizmus je omezen, tím je omezena i její produkce feromonu. I snížená produkce feromonu zřejmě ale postačí k pokrytí potřeby včel v plodišti a tím je zabráněno založení matečníků v plodišti. (Jako při vpuštění včelstva do medníku) Nová matka v nástavku nahoře ale žije naplno, má svoje včely i prostor ke kladení. Její metabolizmus zřejmě není narušen a produkcí svého feromonu překonává matku v klícce, když dojde k prokousání papíru.
04.11.2010 13:35, 3319x
Oba způsoby mají svoje opodstatnění a v historii byly použity. Dokonce jsme před časem zažili i revoluci, která získala název „Sametová“. Zřejmě proto, že šlo o revoluci, která měla v sobě cosi evolučního (byla kontrolována rozumem) nelétaly při ní třísky, nevznikaly materiální škody a hlavně se obešla bez ztrát na životech.“Sametová“ revoluce tak má zajištěno nezastupitelně místo v historii.
18.09.2010 19:16, 4041x
Aerosol je cosi, co nám v boji s parazitem účinně pomáhá. Chemikálie, která se používá v aerosolu, je ale pro člověka velmi jedovatá. Jde tedy i o to, aby při její aplikaci byl obsluhující co nejméně ohrožen.
18.09.2010 19:15, 3105x
Vzhledem k tomu, že žijeme na planetě Zemi, pobýváme v prostoru a čase. Vše má proto začátek i konec, rovněž i náš život. Včely sdílejí s námi stejný prostor, a tak také jejich život je ovlivňován stejnými zákonitostmi jako ten náš.
18.09.2010 19:12, 5247x
Hned v úvodu je nutno přiznat, že včely jsou schopny překonat různá úskalí a přežít. Příroda je naučila za ty miliony let reagovat tak, aby si svůj život dokázaly uchránit. Včelstvo na zimu počet svých jedinců snižuje a shlukuje se do chumáče, aby ušetřilo co nejvíce tepelné energie a svůj okolní prostor téměř nevytápí. Toto je pravda, ale na této skutečnosti nelze postavit úspěšnost včelaření. Tím automaticky zaniká možnost úspěšného včelaření v úlech neuteplených a dokonce polorámkových. Je s podivem, že ještě dnes se v našich zeměpisných šířkách hovoří o Langstrotu. Již jednou jsem napsal, že při pohledu z větrných kopečků Československé vysočiny mi Langstrot připomíná spíše „bednu na Kunerol.“
18.09.2010 19:09, 5611x
Většina nás včelařů by uvítala, kdyby k žádnému rojení nedocházelo. Rojení je ale přirozeným projevem v životě včel a tak s nějakým tím rojem budeme muset asi počítat. Existuje řada metod jak se pokusit rojení zabránit, je v nich i cosi násilného a výsledek není vždy jistý - stačí třeba přehlédnout jediný matečník a všechna práce byla zbytečná. Právě i problém pracnosti a nenásilného zasahování do života přírody - včelstva, nelze opomenout. A tak se budeme raději snažit dát včelstvům prostor, možnost stavby, vše to nenásilné čím lze předcházet, nebo tlumit rojení. Svoji nezastupitelnou úlohu v záležitosti rojení musí sehrát i GENETIKA.
18.09.2010 19:09, 7693x
Ve Včelařství č. 9 (2001) se pokusil reagovat Jindřich Boháč na články ing. Řeháčka se stejným nadpisem. Mám dojem, že hned v úvodu se snaží pan Boháč přesvědčit českého čtenáře o jeho malosti. Tok informací přece nemůže být jednosměrný a všechno to doma je špatné. A to zvenčí je bez chyby. Musím se nás Čechů zastat.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 
kvalitní serverhosting TELE3 s.r.o.

Copyright © 2000 - 2019 Včelařství Josef Jaroš
Powered and created by TELE3 s.r.o. | XHTML 1.0 | CSS 2
Počet přístupů dnes: 13, celkem 76289 od 1.7.2010