04.11.2010 13:35
počet zobrazení: 4413

Revoluce nebo evoluce?

Oba způsoby mají svoje opodstatnění a v historii byly použity. Dokonce jsme před časem zažili i revoluci, která získala název „Sametová“. Zřejmě proto, že šlo o revoluci, která měla v sobě cosi evolučního (byla kontrolována rozumem) nelétaly při ní třísky, nevznikaly materiální škody a hlavně se obešla bez ztrát na životech.“Sametová“ revoluce tak má zajištěno nezastupitelně místo v historii.

         Poučení z jednoho oboru, nebo z jedné skutečnosti má všeobecnou platnost a je možné jej použít i v jiné situaci.
         Výměna matky ve včelstvu je také vlastně revoluce, musí být ale provedena revolučním způsobem? Nešlo by to udělat jemně a evolučně?
         Z vlastní letité zkušenosti vím, že v jednom včelstvu mohou být najednou i tři kladoucí matky. Udělal jsem pokus a zrojené  včelstvo rozdělil mřížkami na tři oddělení. V plodišti zůstal jeden rojový matečník, na plodišti byla mřížka, pak následoval druhý nástavek s česnem a v něm byl druhý matečník, pak opět mřížka a další nástavek s česnem a matečníkem. Všechny tři matečníky se vylíhly a matky se oplodnily. Celý třetí nástavek pak byl použit k výměně matky v jiném včelstvu.
         Zbývající dvě matky byly ve včelstvu ponechány oddělené mřížkou. Včely se ale více věnovaly matce v plodišti, kterou plně ošetřovaly. Druhá matka v medníku byla stále více zanedbávána, plodu měla stále méně a po nakrmení již v úlu nebyla. To je jedna zkušenost.

         Druhá zkušenost.
         Tuto zkušenost známe všichni. Když dáme včelstvo „do medníku“ a přiložíme nahoru i otevřený plod, tak nám včely v medníku někdy založí matečníky. Proč to asi dělají?? Zřejme se jim nad mřížkou nedostává feromonu matky a tento nedostatek je příčinou, proč včely matečníky založí.
         Soužití matky se včelami je na principu existence feromonu. Feromon od tří matek zřejmě včelám nevadí. Na snížené množství feromonu již ale včely reagují. Zůstanou-li včely bez feromonu je reakce bouřlivá.
         Ztráta nebo odebrání matky = ztráta feromonu = REVOLUCE!

         Nebylo by možné provézt výměnu matky EVOLUČNÍM způsobem, postupně a tak, aby včely výměnu matky ani nepostřehly?
         Více jak 40 let nepoužívám oplodňáčky ani cokoli jiného. Matky oplozuji v „Oplozovací baterii“. Jedná se o normální stavebnicový nástavek se třemi vloženými přepážkami, postavený na stavebnicové dno, rozdělené třemi rozdělovacími lištami a doplněné přední a zadní vložkou. Dva oddělky létají „dopředu“ a dva „dozadu“.
         Chci-li vyměnit matku ve včelstvu, pak je postup následující. Vychytávácí plechovou klíckou chytím matky a s touto klíckou je položím na dno k zadní vložce, která tvoří zadní uzávěru dna. (včely mohou k matce) Tomuto včelstvu vezmu dva plásty se zavíčkovaným a líhnoucím se plodem. Do prázdného nástavku dám tyto dva plodové plásty a celý dvourámkový oddělek z „Oplozovací baterie“ + krycí plást jako prvý od stěny. Izolátor je uzavřen zasíťovanou přepážkou, která tak zajišťuje sjednocení vnitřního prostoru oddělku a včelstva. Do volného prostoru vedle zasíťované přepážky je možné dát plásty z plodiště bez plodu a tím udělat místo pro pozdější přeložení oddělku z izolátoru do plodiště.
         Na plodišti (na teplou stavbu) jsou položeny 4 lišty 2,2 cm silné, do nich je položena mřížka a rozdělovací hranolek, který uzavírá prostor pod zasíťovanou přepážkou. Nástavek s oddělkem je na studenou stavbu kvůli krmení. V přední liště je provrtané česno o rozměru 1 x 2 cm. V zadní liště jsou dva průchody pro krmítka. Jeden průchod je do prostoru pro oddělek, druhý je do prostoru včelstva. Na mřížku pod oddělkem jsou položeny noviny, (1x) propíchané hřebíkem a zatíženy již zmíněnými lištami. 
         Na takto upravené plodiště je postaven nástavek s oddělkem. (na studenou stavbu) Jedná-li se o prvý oddělek z „Oplozovací baterie“, pak jde samozřejmě o oddělek dvourámkový. Uvolněním Oplozovací baterie o jeden oddělek, lze ostatní oddělky již rozšířit. Proto mohou být ostatní odebírané oddělky větší a izolátor je jim možné přizpůsobit.
         Větrání celého vnitřního prostoru zajišťuje vlastně včelstvo a oddělek může tomuto větrání svým malým česnem „přizvukovat“ Někdo možná namítne cosi o složitosti nebo dokonce o zbytečnosti celého postupu. Když ale na spodní nástavek dáme novinový papír, na něj postavíme další nástavek s oddělkem, jak je zajištěno větrání a tím splynutí vnitřního prostoru a přikrmení obou částí??! Přikrmení je docela důležité a v době bez snůšky má svoje opodstatnění.

 
kvalitní serverhosting TELE3 s.r.o.

Copyright © 2000 - 2024 Včelařství Josef Jaroš
Powered and created by TELE3 s.r.o. | XHTML 1.0 | CSS 2
Počet přístupů dnes: 5, celkem 174697 od 1.7.2010