28.01.2019 19:07
počet zobrazení: 3035

Padesátá sezona STAVEBNICE

Je To možné? Tenkrát mi bylo 33 roků a naše děti chodily do Základní školy. Že by tolik vody i roků prošlo? Vypadá to nelogicky, ale ona je to pravda. Někde jsem to již napsal. V roce 1970 byla stavebnice poprvé osazena včelami – to je 31 roků minulého století. Letos už píšeme rok 2019
Matematicky to tedy souhlasí, celé to ale nemá logiku! Za 50 let vyrostou více, jak dvě generace lidí, ale lidé za tu dobu nepochopili co je to STAVEBNICE! Nedokázali, nechtěli nebo nesměli pochopit? Je sice pravda, že v poslední době již někteří včelaři pochopili a píší mi, že s mými názory a zásadami souhlasí a drží mi palce. Pokud včelař uvažuje logicky, pak mu nezbývá, než věřit na uteplené úly, solidní rámek a vlastně na většinu toho, co píši na mém webu a zároveň souhlasit i s tím, což na mém webu kritizuji, nebo přímo odsuzuji. Pravda může být jen jedna, ta objektivní. Nemůže být pravda moje, tvoje nebo dokonce jakoby pravda, která má základ v subjektivní pýše jednotlivce.

V této souvislosti si vzpomínám na pobyt před Biskupstvím na Hradčanském náměstí. (večer byla Letná) Na balkónu vystoupil již stařičký Kardinál Tomášek a řekl: Poslal jsem dopis Prezidentu Republiky Gustavu Husákovi, ukázal rukou směrem ke Hradu a dodal, a za každým slovem si stojím! To byla pravda „jako řemen“, o které se nedalo pochybovat. Byla to manifestace pravdy.

Střídání stráží na „roštu“ u brány Hradčan je jistá parádička. Slyšel jsem slova – nechte nás projít, udělejte nám místo. Závodčí Hradní stráže tlačil před sebou davem lidí dva vojáky, aby vystřídal oba strážné u brány. Místa bylo málo a tak to nebylo jednoduché. Prvý strážný se pokusil pořadovým způsobem záležitost řešit. Závodčí mu ale řekl: Běž „normálně“. Vzal za rukáv strážného z roštu a podobným způsobem postrčil toho druhé na rošt. A bylo to! A já mám PRAVDIVOU vzpomínku na Kardinála Tomáška a lidové STŘÍDÁNÍ Hradní stráže. Jak Kardinálu Tomáškovi tak i třem vojákům jsem věřil, že to mysleli i provedli dobře. A o to jde.    

Ještě, když jsem byl zván jako „Přednášející odborník“ na školení s Učiteli včelařství do Nasavrk, tak se mi přihodila následující skutečnost. Všichni učitelé prý by se do nové třidy nevešly a tak byla pozvána jen polovina lidí. Domnívám se, že školení není „jednosměrka“ a že školení by si mohli také něco říci ke včelařině a seznámit ostatní s tím, co se může také přihodit.

Poslal jsem do redakce Včelařství článek i s fotografiemi Vteřinového krmítka. Článek se ztratil a nikdy nevyšel. Sešlost učitelů včelařství se tomu ale smála a Dr. Ing. Kamler navíc prohlásil, že na toto krmítko dojedu – DOVČELAŘÍM! Jediné správné krmítko prý má on. Sklidil jsem vlastně posměch.

Když kdokoli napíše článek a doplní jej i fotografiemi, dá to nějakou práci. To jsem si mohl ušetřit práci i posměch. To VTEŘINOVÉ krmítko si žádnou kritiku nezaslouží, opak je pravdou. Ten Dr. Ing. Kamlera vychvalovaný „vejchyst“ nemůže vedle Vteřinového krmítka ani položit. Jde o vyloženou a nesmyslnou pomluvu Vteřinového krmítka! Proč to asi udělal? Vždyť přece musí vědět, že Vteřinové krmítko je skutečností a čas celou tu záležitost srovná. Čas byl, je a bude „nejlepší soudce“ a pomluva zůstane pomluvou.

Učitelé včelařství by měli být zárukou objektivního hodnocení. Oni se ale smáli. Přemýšleli o tom, čemu se ve skutečnosti smějí? Můžu místopřísežně prohlásit, že již nic jiného pro krmení včel používat nehodlám. Krmítko je tak jednoduché i účelné, že si svoje místo na slunci spolehlivě uhájí. Ten laciný chechtot nebyl spravedlivý.

„Ryba smrdí od hlavy“. To všichni známe. MVDr. Peroutka se chová podobně, jako Dr. Ing. Kamler. Tvrdí, že není možné výnosy medu na našem včelíně vypočítat. TO MÁ SAMOZŘEJMĚ PRAVDU! Neexistuje žádný vzorec pro tento výpočet – NIKDO JEJ NEZNÁ.

Z vlastní zkušeností vím, že největší přínos 1 včelstva za den byl 11 kg – za celou dobu mého včelaření jen jednou! Výnosy medu, kterých je dosahováno na našem včelíně nezpochybňuje jen MVDr. Peroutka, ale celá řada dalších lidí. Argumenty jsou velmi laciné i hloupé. Do Věžnice asi ti machři netrefí, ale vědí, jakými způsoby podvádím. Z mého pohledu jsou to výkřiky nezodpovědných „odborníků“ – zoufalců, kteří si nelámou hlavu s tím, co říkají. POMLOUVAJÍ. Neberou v úvahu rámkový rozměr, uteplení úlů, uteplení STROPU, centrální napáječku vody, otevírací plodištní nástavek, nástavky bez oček, ani KŘÍŽOVOU STAVBU i technologii včelaření.  Rovněž zimování „Ve zvonu“ jim nic neříká. Je na principu rozdílu specifických vah kyslíku a kysličníku uhličitého při rovnosti teplot.

Jediným kritériem je jejich pýcha. Když při jejich genialitě nedosahují stejných nebo ještě lepších výsledků, pak ten, kdo je překonává je PODVODNÍK.

Dovolte mi, abych se zastal výše jmenovaných lidí, oni nejsou sami. (BOHUŽEL) Těch lidí, kteří mne POMLOUVAJÍ a odsuzují jež neúnosně mnoho. Začíná to třeba sousedem, lidmi, kteří jsou ve tejné ZO se mnou, jsou ze sousední vesnice, nebo mne jenom znají. Zarážející je třeba jednání lidí ze stejné ZO PÍSEMNÝM ZPŮSOBEM! Pravdu nehledají, ale pomluva jim funguje.

Ti dva výše jmenovaní jsou ale vrchol ledovce. Oni měli možnost již před mnoha lety ovlivnit myšlení včelařů, ale oni to neudělali! Proč?? V čem je příčina jejich nečinnosti a vlastně agresivity proti moji maličkosti? Dělají „co mohou“ aby mne pomluvili a potopili. V čem je příčina? Proč tolika lidem moje aktivity vadí? Vždyť přece dávám všem zadarmo to, co jsem za ta dlouhá léta vykoumal. To je špatně?

Došel jsem k závěru, že je cosi shnilého ve státě Dánském – jak říká Shakespeare ústy Hamleta. Jsme tedy v džungli! Zákon džungle zní: NEJLŠPÍ OBRANOU JE ÚTOK. Na tom něco je. Jsem přesvědčen o tom, že je nejvyšší čas ZAÚČTOČIT.

V poslední době, mi již řada lidí naznačuje, že je moje myšlenky zajímají a to co je jim překládáno jako správný, možná oficiální názor jim připadá docela hloupé. Zdá se, že ti, kteří mají vlastní a funkční myslivnu (i když nenosí uniformu hajného) již prozřeli a vědí, co si mají myslet.

Všichni ti, kteří mne nesnáší nebo dokonce nenávidí ať se podívají na moje stránky a pokusí se pochopit moje myšlenky bez předpojatosti a v rámci pravdy.
Přece nedává smysl stále vyrábět neuteplené úly, rámek 39 x 24, Langstrot dávno patří tam, kam patří. Těch nesmyslů je více.    
Rozhodně jsem se nechtěl postavit proto dvěma lidem. Je to ale vrchol ledovce, proto jsou zodpovědní za stav věci. To, že jejich jednání přerostlo až v nenávist, jim nesluší.

Nemělo se to stát!

Kde se vzaly ty celé zástupy dalších lidí, s negativním myšlením je vlastně záhada. Jakou radost, nebo dokonce potěšení jim může dělat to, když proti něčemu, čemu vůbec nerozumí, bojují, co bez znalosti věci POMLOUVAJÍ. Vždyť si mohou přečíst webové stránky a pokusit se dobrat celé PRAVDY. Že by byli líní myslet? Článku chybí osvědčený otazník v nadpisu.

Zbyl mi jaksi na závěr článku.
O CO VÁM VŠEM KŘIKLOUNŮM A POMLUVAČŮM JDE??

Vy všichni rádoby mocní a ne-mocní (nemocní) zkuste se stydět. Upřímný byl Kardinál Tomášek, upřímný bylo i „lidové“ střídání Hradní stráže na Hradčanském náměstí v listopadu 1989.
Jak naložíme s neupřímností, kterou jsem zažíval v posledních padesáti letech?    

KDE MOHLA BÝT DNES VČELAŘINA???

 
kvalitní serverhosting TELE3 s.r.o.

Copyright © 2000 - 2024 Včelařství Josef Jaroš
Powered and created by TELE3 s.r.o. | XHTML 1.0 | CSS 2
Počet přístupů dnes: 10, celkem 174702 od 1.7.2010