29.12.2019 15:32
počet zobrazení: 3055

Děláme fumigaci správně?

Letitý boj s Varoázou děláme stále stejně – stereotypně a vlastně špatně. To slovo stereotypně by mi ani nevadilo. Slovo stereotypně není odsouzeníhodné a ve svém důsledku nevadí. Pokud se ale stále dokola opakuje stejná chyba, stejný nedostatek, člověk neprozře a není schopen se poučit – zdokonalit – pak je to malér se všemi důsledky.

Nevím kdo je konstruktérem Vyvíječe aerosolu VAT 1a, který prý je jediným schváleným veterinárním technickým prostředkem evidovaným u ÚSKVBL v Brně pro ošetření včelstev aerosolem. Při pohledu na citovaný vyvíječ mám od začátku negativní pocity při jeho posuzování a hodnocení jeho kvality. Tomuto vyvíječi chybí něco, čemu se v konstruktérském žargonu říká KONSTRUKČNÍ FINISCH. Myslím si, žádný konstruktér, který ví něco o motorech, by takto vyvíječ neudělal.

Vyvíječ aerosolu je možné přirovnat ke spalovacímu motoru – šestiválci. Současný vyvíječ má také šest samostatných výrobních elementů pro aerosol. Šestiválcový motor také musí mít konstrukčně zvládnuto pulzaci v sací rouře i výfukovém potrubí. Délka jednotlivých částí potrubí pro jednotlivé válce by měla být funkčně STEJNÁ. Lapidárně řečeno - výfukové plyny z jednotlivých válců by měly mít možnost se srovnat ve výfuku tak, aby NEZAKOPÁVALY jednotlivé zplodiny jedna o druhou.

Dále to nechci rozebírat, protože vstřikování udělalo v této záležitosti revoluci. Zmínka o motoru snad mohla pomoci pochopit problém.
V zásadě jde tedy o to, aby každý ze šesti výrobních elementů pro výrobu aerosolu mohl spolehlivě vyrábět jednu ŠESTINU z celkového množství produkovaného AEROSOLU.
Toho ale výše zmíněný vyvíječ není SCHOPEN pro konstrukční nedostatky.
HADIČKY PRO PROPOJENÍ TĚLESA TRYSKY SE SACÍM KOŠEM JSOU OHNUTY V ÚHLU 90° A TO JE MALÉR.

Výkon každého válce motoru musí být přesný – jednotlivé válce motoru se nesmějí HÁDAT! Jednotlivé hadičky – všech šest – jsou ohnuty za tělesem trysky a jejich činnost je ZPOCHYBNITELNÁ. Až po trysku je vše v pořádku. Přehnutím všech hadiček o 90° dochází k narušení průřezu hadičky i k NARUŠENÍ jejich funkce. Kalibrovaný otvor trysky (tuším 0,4 mm) je v ohybu narušen a tím je porušena i funkce každé trysky v závislosti na průchodnosti v ohybu té které hadičky. Jaký má průchod do sacího koše jednotlivá hadička? TUŠÍ TO NĚKDO? TO NIKDO NEVÍ! Když bude v KARBORÁTORU za každou TRYSKOU nebo VZDUŠNÍKEM UZEL, nemůže to běžet! Potrubí od trysky, nebo vzdušníku MUSÍ BÝT VOLNÉ!

Již minimálně 3 roky leží na půdě mého včelínu předělený vyvíječ (bez užitku) Tento vyvíječ je upraven tak, aby měl všechny hadičky v ose od trysku proti sacímu koši. ŽÁDNÁ NENÍ OHNUTÁ!!

Předělávka vyvíječe je celkem jednoduchá:

Převlečný kroužek unašeče kuličky je odstraněn a nahrazen součástkou 2,1  cm dlouhou 1,2 cm širokou 1 cm hlubokou a opět slouží jako unašeč kuličky. Otvor pro trubičku, na kterou se nasazuje hadička, je PROTI KOŠI. Všechny hadička jsou tak PROTI KOŠI naprosto VOLNĚ PRŮCHODNÉ. Narušení funkčnosti kteréhokoli z šesti okruhů vyvíječe nepřichází v úvahu!!

Původní šroubovací uzavírací ventil na vstupu vzduchu do vyvíječe je odstraněn a nahrazen ofukovací pistolí. Tím je zajištěno, že při přendávání hubice aerosolu lze z úlu do dalšího úlu výrobu aerosolu vypnout a jedovaté zplodiny nevdechovat.

Původní kónická štěrbinová koncovka je odstraněna také. Nová koncovka se tak přikládá na větrací štěrbinu v zadní vložce úlu. Nová koncovka má těsnění a průchod do úlu je více jak 30 cm široký. Je proříznut cirkulárkou a pro včely je neprůchodný. Od začátku fumigace jsem ošetřoval celou vesnici, ale zdravotní důvody v poslední době jsou příčnou, že fumigaci nedělám ani sobě.

Úprava zařízení pro výrobu aerosolu je jednoduchá a téměř každý jen trochu šikovný včelař je schopen ji provézt sám.

VÝMĚNA JEDNÉ SOUČÁSTKY SITUACI ŘEŠÍ.

Dalšími malými úpravami vzniká ve skutečnosti jiný vyvíječ

Dovětek: Všechna jednotlivá křídla oken mají „výlet bez návratu“. Je možné je zvenčí i zevnitř vysadit, i v případě bude-li za nimi řada devíti úlů se čtyřmi nástavky. Při fumigaci se česno uzavírá klínem v celé šíři česna 38,5 cm. Fumigace se provádí štěrbinou v zadní vložce – ze včelína

ODVĚTRÁNÍ VČELÍNA NENÍ PROBLÉM

Mezi fotografiemi jsou také tři fotografie VTEŘINOVÉHO KRMÍTKA. A O TOMTO KRMÍTKU Dr. Ing. Kamler prohlašoval, jak je špatné a před celým sálem v Nasavrkách prohlásil, že NA NĚJ DOJEDU! Chci dát i dalším včelařům možnost zodpovědně posoudit – co je na VTEŘINOVÉM KRMÍTKU NA DOJETÍ!!!

Obra__zek1.png

Obra__zek2.png

Obra__zek3.png

Obra__zek4.png

Obra__zek5.png

Obra__zek6.png

Obra__zek7.png

Obra__zek8.png

Obra__zek9.png

Obrázek10_1.png

Obra__zek11.png

Obra__zek12.png

Obra__zek13.png

Obra__zek14.png

 
kvalitní serverhosting TELE3 s.r.o.

Copyright © 2000 - 2024 Včelařství Josef Jaroš
Powered and created by TELE3 s.r.o. | XHTML 1.0 | CSS 2
Počet přístupů dnes: 11, celkem 174703 od 1.7.2010