27.03.2019 10:51
počet zobrazení: 2078

50 roků v jednom lidské životě

50 roků v jednom lidském životě, 50 roků svinstev i popírání platných fyzikálních zákonů ve včelařině

Když se po 40 letech hnuly konečně ledy, vzpomněl jsem si na různé písemné doklady z 50 let „rozkulačovní“. Zcela logicky mne napadla myšlenka poslat tyto písemnosti na „vlivná“ místa, aby je bylo možné zveřejnit, aby se lidé dověděli PRAVDU! Dokonce mám pocit, jako bych dodnes podvědomě viděl ve kterém „šuplíku“ dokumenty byly.

Nikdy se mi nepodařilo tato SVINSTVA nalézt. Maminka o nich samozřejmě věděla také. Udělala s nimi jednoduchý proces – SPÁLILA JE. Vysvětlovala to tak, že na nich nebylo nic zajímavého, provokovala pouze NEGATIVNÍ emoce – nenávist a zlobu. Což byla pravda.

Oba moji rodiče na to doplatili ztrátou zdraví. Může se možná zdát, že jsem jaksi zabředl do Historické pravdy. To by ale škodit nemělo – PRAVDY není nikdy DOST! Je jí nutno stále připomínat. Poučka z Bible zní: Chraňte se před nepravými proroky. Po ovoci jejich poznáte je.

Ono totiž to co dělali tenkrát mocní Komunisté, dělají již dlouhá léta mocní „také včelaři“. Nedodržují PLATNÉ FYZIKÁLNÍ zákony, zneužívají svého vlivu a lžou. Úl přece MUSÍ BÝT UTEPLENÝ (a krk na to vsadím – nemusí to být polystyren) Polorámek je na nic – včela ke svému životu potřebuje KUS POŘÁDNÉHO PLÁSTU. Zimování VE ZVONU včelstvu SLUŠÍ. Je zbytečné krmit 30 kg cukru na zimu pro 1 včelstvo. Na co jsou OČKA? PRO OSTUTU! Oplozovat matky lze SYSTEMATICKY a v rámci SYSTÉMU JE i přidávat. Moje nápady se i kradou.

Jsem pomlouván, napadán i sprostě OSOČOVÁN. To už tu bylo za KOMANČŮ!


O co šlo? Onen glejt nařizoval mému otci, aby tolikátého a do tolika hodin dopravil Jana Mühlfeita se VŠEMI SVRŠKY na ST. Statek ROZKOŠ! Na přemístění NĚMÉ TVÁŘE máme ohlávku nebo klec. TADY NĚCO NEHRAJE!!!

Jakýsi Okr. Stranický orgán udělal zodpovědným jistou fyzickou osobu, aby vnutila jiné fyzické osobě zvůli Okresního mocného stranického orgánu a zodpovídala za provedení této zvůle. Otec proto musel jet další den na „Dům Hrůzy“ v Havlíčkově Brodě a pokusil se MOCNÝM vysvětlit, že klec ani ohlávku na lidi nemá.

Cíl této akce? Onen zmíněný Jan nám ač postižený záduchou občas pomáhal tím, že šel za Ferdou (leguda kůň) Na konci pole si oba odpočinuli, a jeli zpět. Mocným té doby šlo o zničení naší existence a práci nám ztížit.

V letošním roce již „oslavuji“ 50 roků od uvedení kompletní STAVEBNICE do plného PROVOZ. Padesát roků je více, jak polovina lidského života. Není těch padesát roků PODEZŘELÝCH?!? To tedy je a opravdu hodně!! Roky utíkají – nová SVINSTVA se vrší – přibývá jich.

Tak tedy trochu z kraje – POLOPATĚ! Stavebnice I. Byla vystavena tuším, že v říjnu na Prvné konferenci Zlepošovatelů a Vynálezců v Pardubicích v roce 1977. Mám dojem, že z této akce ani žádné informace ani ve Včelařství nejsou. Bylo to v hotelu v Pardubicích a šéfoval tomu Pan Kafka z ústředí ČSV. Dále došlo k opětnému vystavení Stavebnice I. na Živitelce v Českých Budějovicích v roce 1979. O této výstavě již v časopisu Včelařství určitá zmínka je.

Okamžitě po příjezdu na výstaviště v Českých Budějovicích jsem byl napaden jedním pracovníkem ZO. V Budějovicích, že jsem se přijel do Budějovic VYTAHOVAT, že jsem PROFÍK a ostatní amatéři mi proto nemohou konkurovat, úly jsou dělány pouze a výstavu a včely v těch bedýnkách nikdy NEBYLY!! Hned bylo jasné, že tento Pán ví všechno nejlépe jakékoli vysvětlení je - zbytečné. Po skromné připomínce, že takového úly jsou na celém včelíně a jiné, že již nemám, začal se dokonce vztekat a prohlásil: To říkejte KOZE!! Tím rozhovor skončil.

Onen Pán pokud ještě žije, pak s přesvědčením, jak to tenkrát tomu frajerovy odkudsi VYTMAVIL!! To vytmavení proběhlo tak energicky a že jsem neodpověděl, je pravda. Prvý úl pro ilustraci jsem si vyrobil ve 14 letech jako žák posledního ročníku ZŠ. V době onoho sprostého napadení jsem již patnáctý rok pracoval jako zootechnik. Ta sprosťárna mi snad ani nevadila. Byla to zkušenost. Včelaři se ale oslovují PŘÍTELI a to už pořádně skřípe!

    Tenkrát mne ani nenapadlo, že to je jen začátek dalších a větších patálií, a že ani v roce 2019 nebude vidět světlo na konci tunelu.
    POMLUVA JE TRESTNÁ
    Podle společenského dosahu je i sazba, jak dlouho bude pomlouvající dýchat vzduch cezený přes MŘÍŽE.
    TENHLE ČLÁNEK MI DAL ZABRAT!
Napsal jsem 3 stránky – A 5 a zahodil je.
Napsal jsem  9 stránek – A 5 a zahodil je.

    STAVEBNICE ALE FUNGUJE
    PADESÁTY ROK
    NENÍ TO PODEZŘELÉ?!?!?
    Na co byly všechny ty pomluvy a osočování a napadání? VŽDYŤ JSEM PSAL PRAVDU!


Každý si může udělat obrázek i o mém způsobu myšlení na mém webu.
www.vcelarstvijaros.cz – návštěvy se blíží číslu 200 tisíc

Jsem přesvědčen, že tím, že nebyla uvedena žádná jména, jsem nic nezkazil.

Jaký by to mělo smysl? Těch, kteří se mne snažili potopit, potupit a zlikvidovat bylo zbytečně moc. Koho by asi bavilo číst jména, která se dlouhodobě neosvědčila, vlastně PROPADLA?


Uvést některá jména, by bylo krajně nespravedlivé. A uvézt všechny, kteří fungují jako mínusfaktor? To by nebavilo číst ani mne. Ti, kteří se na výše psaných řádcích poznají, by měli zalitovat svých skutků a jít „do sebe“ Příčinou celé řady patálií je naprosto nekritická PÝCHA. Pocit geniality Vám nesluší, pokora ale sluší každému. Co jste dokázali Vy všichni POMLOUVAČI dohromady? Nic! Pouze se Vám podařilo prodloužit působení různých nesmyslů ve včelařské praxi a to je hanba. Některé články ve Včelařství stále nejsou ke čtení.

Jako důkaz i nenávisti a pýchy je oskenovaný příspěvek, který byl napsán v době, kdy jsem se objevil na seznamu Přednášejících odborníků. To byla a je stále jen HANBA…


Podobné písmo poslané ale na Ústřední ČSV má být i v Praze na ČSV. Něco o něm by mohl vědět MVDr. Peroutka a Mgr. Sojka.

V této souvislosti musím poděkovat všem, kteří se zúčastnili pohřbu moji manžely a pomohli zmírnit moji bolest. Pan Mgr. Sojka nebyl přistižen mezi sprosťáky – pomlouvači, ba naopak, z Prahy, přijel na Vysočinu pouze na Pohřeb! Ještě jednou DĚKUJI   
Člověk dostal od Pánaboha Svobodnou vůli a tím se liší od všeho živého. Má možnost se rozhodnout jak se zachová. Ti, kteří programovaně škodili, jednali svobodně, ale pouze v rámci svoji PÝCHY! A to byl a je malér.

50roku_1.png

50roku_2.png

50roku_3.png

50roku_4.png

 
kvalitní serverhosting TELE3 s.r.o.

Copyright © 2000 - 2024 Včelařství Josef Jaroš
Powered and created by TELE3 s.r.o. | XHTML 1.0 | CSS 2
Počet přístupů dnes: 13, celkem 174705 od 1.7.2010