16.12.2018 22:26
počet zobrazení: 2943

O hledání PRAVDY?

Úl prý nemusí být uteplený a v zimě včelstvo úlový prostor neohřívá. To říká jedna HLOUPÁ verze. Může to být ale pravda? Fyzikální zákony platí pro všechny. Nelze je podplatit, ošidit ani jakkoli ovlivnit. Musíme je pouze ctít a RESPEKTOVAT. Pokusme se dobrat pravdy jednoduchou úvahou.
I v zimě včelstvo ŽIJE, znamená to proto i to, že metabolické přeměny ve včelstvu PROBÍHAJÍ. Při těchto přeměnách vzniká TEPLO. Zimní chomáč včelstva je proto PRODUCENTEM tepla. Teplo, které produkuje chomáč, se ztrácí kam? Je VYZAŘOVÁNO do svého okolí, do úlového PROSTORU. Nikam jinam se ztrácet nemůže. Včelstvo teplem neplýtvá a klesne-li teplota ještě více, ještě více se semkne a omezí svoje životní projevy. Přesto ale zůstává PRODUCENTEM tepla, toto teplo předává úlovému prostoru.

Při předávání tepla chomáčem do prostoru je potřeba vzít v potaz i výraz TEPELNÝ SPÁD. To znamená, že čím vyšší bude teplota tepelného zdroje – tím vyšší bude tepelný rozdíl mezi zdrojem tepla a okolím, tím VYŠŠÍ bude také přestup tepla do okolí.

Když jen trochu odbočím. Železo zahřáté „do června“ má teplotu á 800 stupňů (pokud mne paměť neklame) To tedy znamená, že železo zahřáté „do června“, má teplotu á 8 x vyšší, než je bod varu vody. To už je dost velký rozdíl! Vsuneme-li takové železo do vody, pak to zasyčí a vytvoří se pára a ta nám může opařit i ruku. To je důkaz i o tom, jak fyzikální zákony nelze obejít. Teplo absorbované železem přešlo ve zlomku vteřiny JINAM. Nemohlo se nějakým záhadným způsobem vydat přes Mars kamsi do mezihvězdného prostoru? Fyzikální projev se odbyl zde na Zemi a okamžitě! O žádnou záhadu nešlo.

Poučení – je-li tepelný spád – rozdíl v teplotě železa a vody vysoký, pak i fyzikální projev tomu odpovídá. Znovu opakuji – teplota rozpáleného železa je 8 x vyšší, než je bod varu vody a to je tak velký rozdíl, který je NEPŘEHLÉDNUTELÝ!

Výšepsané řádky řeší velký tepelný spád – velký rozdíl ve dvou základních veličinách. Další úvahu proto věnujeme MALÉMU TEPELNÉMU SPÁDU. Malému rozdílu ve dvou základních veličinách. Přezimující včelstvo je TEPELNÝM ZDROJEM – ať chceme nebo nechceme! Vyrábí jen tak malé množství tepla, které mu stačí k přečkání zimy. I to malé množství tepla uniká z chomáče včel do OKOLNÍHO PROSTORU! Také ta trocha tepla neputuje prostřednictvím třeba již zmíněného Marsu kamsi do mezihvězdného prostoru. Sevřený chomáč zimujících včel přesto ale určité množství tepla opouští a není pravda, že včelstvo PROSTOR ÚLU NEOHŘÍVÁ!

Zimující včelstvo prostor úlu ZAHŘÍVÁ, ale jen do výše svých tepelných SCHOPNOSTÍ. Teplota úlového volného prostoru je závislá na kvalitě uteplení úlu. Je-li úl uteplen třeba jen 5 cm polystyrenu, pak je teplota volného úlového prostoru poplatná této SKUTEČNOSTI.

Je-li úl neuteplený – pouze třeba i vychvalovanou Vejmutovkou, pak je jeho TEPLODRŽNOST NEDOSTATEČNÁ! Tepelný výkon včelího chomáče nestačí na prohřátí volného úlového prostoru. Je jakoby pravda, že včelstvo volný úlový prostor nevytápí, ale není to proto, že jej včely vytápět nechtějí, ale proto, že jej nezvládají svým výkonem. Před chvílí jsem se díval ve včelíně na teploměr. Ve včelíně bylo -0,5° a mezi úly + 6,5° (navečer) + druhé měření 30.11. v 9 hodin -1,6° ve včelíně + 4,7° mezi úly. Jedná se o nástavek na 10 rámků přesně čtvercový 38,5 x 38,5 cm rámek – Uteplený je 5 cm polystyrenu, který je obitý prkénky 6 mm silnými. Žádný nástavek nemá 6ky. Jsou lehčí.

Kolikrát jsem již popisoval, jak jsou nástavky uspořádány, ale stále je to asi málo.

Tak tedy znovu. Mezi nástavky je vložen filc a ve stěně toho filcu je vložen senzor. Dva sousední nástavky jsou přiraženy k tomu filcu a tím je ten senzor v tomto filcu zmáčknut. Stav je následující: Vnitřní prostor nástavku vlevo, prkénka 6 mm jeho vnitřní stěny, 5 cm polystyrenu, venkovní prkénka levého nástavku 6 mm, filc se senzorem, venkovní prkénka pravého nástavku, polystyren 5 cm, vnitřní prkénka pravého nástavku 6 mm.

Jako teploměr je použit kuchyňský dvoudisplejový teploměr. Samotný teploměr ukazuje teplotu ve včelíně a senzor mezi úly ukazuje teplotu mezi úly. Ještě nikdy se nestalo, aby teplota ze senzoru byla nižší, než teplota ve včelíně. Je vždy VYŠŠÍ. Vyšší údaj ze senzoru zajištuje UNIKLÉ TEPLO Z CHOMÁČE!  N I C  J I N É H O   T O   B Ý T   N E M Ů Ž E!

Tato situace naprosto neomylně znamená, že unikající teplo z chomáče prohřívá NECHTÍC přes volný prostor nástavku i senzor mezi nástavky. Jinak to ani být nemůže! NENÍ PROTO PRAVDA, ŽE VČELSTVO VZNITŘNÍ PROSTOR ÚLU NEOHŘÍVÁ.

OHŘÍVÁ!!!
Aby mohl jít člověk „do práce“, musí vstát z postele. Pro včelstvo je vstáváním z postele rozpuštění chomáče. Čím dříve může včelstvo opustit zimní chomáč a tepelně zvládne vnitřní prostor úlu, tím lépe se bude rozvíjet. STUDENÉ ZIMOVNÍ JE NAPROSTÝ NESMYL! Dál to nebudu rozvádět.

Před chvílí jsem se vrátil ze včelína –
30.11.2018 je pokles váhy následující:
    Za 9 měsíc     1,5 kg
    Za 10 měsíc    1 kg
    Za 11 měsíc    0,6 kg
celkem               3,1 kg letos

Čím niští bude spotřeba zásob přes zimu, tím méně se včelstvo opotřebuje a tím více si zachová energie pro jarní rozvoj. Každý zbytečně spotřebovaný dkg je MÍNUS pro jarní rozvoj. To říkám už HODNĚ, hodně dlouho. HODNĚ, hodně dlouho již zimuji VE ZVONU (obrazně)

To znamená –     10 cm polystyrenu strop
                           5 cm polystyrenu nástavek
                        0,6 obitý prkénky
                           0 = strop bez folie

Víko je k nástavku vždy dokonale přitmelené a toho si velmi VÁŽÍM. Úl je neprodyšný, což je právě onen pomyslný ZVON. Letní česno je 38,5 cm široké a 1,2 cm vysoké. Zimní česno je sníženo vložkou na 0,7 až 0,6 cm – šířka zůstává. V zadní vložce je průřez cirkulárkou něco přes 30 cm široký, a pro včely neprůchodný. Pro toto řešení bylo vzorem přezimování ledního medvěda za Polárním kruhem. Není to ideální kopie, ale asi to funguje.

V příštím roce to už bude 50 (padesátá) sezona, co je STAVEBNICE osazena včelami. Kolikrát jsem to již napsal a mnohokrát říkal (až je mi to protivné) Tento údaj je vlastně obrovská HANBA pro ty mocné a velmi často pomlouvající a bezdůvodně odsuzující moji maličkost. Jaký k tomu mají důvod? To, že oni si při pocitu vlastní geniality něco myslí, považují se za NEPRŮSTŘELNÉ, ještě neznamená, že mají pravdu. Pouze včelaření NEROZUMÍ.

Napadlo mne třeba, že udělám soupis těch, kteří mne různě napadali, pomlouvali, třeba i psali sprosté dopisy na moji osobu. To jsem ale energicky zamítl. K čemu nějaký seznam lidí, kteří se nepovedli? Kdo to bude číst? Ani já bych to číst nechtěl, a abych si zbytečně připomínal to, co mne zraňovalo? Na Takovéto lidi je potřeba zapomenout. Čtení jmen lidí nechám proto příslušníkům IZRAELE. Ti budou číst jména svých hrdinů, těch, kteří nepřežili HOLOKAUST. Tato jména budou čtena důstojně a s pietou! To slovo pieta se ve mně nějak zadrhlo, nějak mi to nejde pokračovat, ale ono by to ještě nějaké pokračování chtělo.

Článek je v zásadě o prosazování pravdy. To slovo se objevilo v souvislostech a v rámci napomáhání PRAVDĚ. Tak to snad ještě jakýsi dovětek snese. Pokud si to dobře pamatuji, tak se mi zdá, že za pomluvu jsou 4 roky NATVRDO. Tady jde zřejmě i o SPOLEČENSKÝ DOSAH pomluvy. Nejlépe by asi bylo, kdyby se mi ti nejaktivnější pomlouvači a škůdci omluvili. To je ale utopie. Těch již zmíněných 50 let jsem snad neprožil zbytečně a za výše psanými řádky si stojím.

Otazník je na začátku, budiž proto i na konci! Kde mohla být včelařina, kdyby těch klacků pod mýma nohama nebylo tolik??? Každý, ať si odpoví sám.

Na co máme Výzkumný ústav?!
 
kvalitní serverhosting TELE3 s.r.o.

Copyright © 2000 - 2024 Včelařství Josef Jaroš
Powered and created by TELE3 s.r.o. | XHTML 1.0 | CSS 2
Počet přístupů dnes: 9, celkem 171414 od 1.7.2010