26.06.2018 21:54
počet zobrazení: 1629

Dnes bez otazníku, ale s vykřičníkem v nadpisu!!

Při mé poslední návštěvě v Nasavrkách jako Přednášející odborník jsem se dozvěděl od úhlavního nepřítele Dr. Ing. Františka Kamlera, že „dojedu na Vteřinové krmítko“ Tento nesmysl slyšela i polovina Učitelů včelařství a Přednášejících odborníků, kteří byli pozváni do Nasavrk. Všichni prý by se do Nasavrk nevešli. Tak alespoň další polovina z této skupiny byla ušetřena tohoto NESMYSLU.
Dr. Ing. Fr. Kamler ale pokračuje v šíření báchorek o genialitě jeho krabicového krmítka.  Podle mých informací to bylo i v Klatovech. Do mezery po té jeho škatuli prý dá dvě mezistěny a je to. Tak to snad ani nemůže myslet vážně. Zkraťme to – ten jeho „vejchyst“ nemůže ani vedle „Vteřinového krmítka“ položit. Lež má krátké nohy a pravda může být jen jedna. Pravd nemůže být 365 v roce a v roce přestupném ještě o jednu více.

Pomluva byla pomluvou včera, je jí dnes a bude i zítra. Zákonitě. Gebls sice říkal, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou, ale nějak se to neosvědčilo.

Zůstává zatím záhadou, proč článek i s fotografiemi „Vteřinového krmítka“ se beze stopy ztratil v redakci Včelařství.

Ještě jedna zkušenost mi vadí u pana Kamlera. Před osmi lety jsem vystavoval v Ostravě na „Konferenci zlepšovatelů a vynálezců“ Šlo o „Žirafu“ – zařízení na zvedání nástavků. On mne však vyhodil a „Žirafu“ ani nezařadil do hodnocení exponátů. Celá řada návštěvníků nezávisle na sobě ale tvrdila, že něco podobného ještě neviděli a že se jedná o VYNÁLEZ!

Jeden pomlouvající již byl představen, přihoďme ještě druhého. S MVDr. Peroutkou se znám již dlouhá léta, již z doby, kdy byl tajemníkem ČSV. Kdysi jsem jej pozval na můj včelín, nikdy se mu to ale nepovedlo. Nejsem Moutfield, který poskytuje záruku na 7 let. Moje záruka nemá tyto parametry. Když pan MVDr. Peroutka možná měl chuť přijet, moje záruka již dávno neplatila. Když někoho pozvu na včelín, nemohu čekat roky, zda ho to možná i napadne, a pokusí se návštěvu uskutečnit.

Pojďme ale k jádru věci. Přepokládám, že pan Peroutka zná mé webové stránky (přes 120 tisíc návštěv) a měl dost času se s nimi seznámit a případně mne v mých snahách podpořit. To ale nikdy neučinil. Věnoval se ale pomluvám a tvrzení, že výsledky, kterých je dosahováno na mém včelní nelze vypočítat. Nikdo nezná vzorec, podle kterého by se dala vypočítat výkonnost včelstva za rok.

Vždy se poctivě snažím mluvit pravdu – vždy. MVDr. Peroutka ale stále tvrdí, že moje tvrzení jsou nepravdivá, tedy NEDOSAŽITELNÁ!! To mne ale uráží. Vypočítat to neumí, ale opakuje stále stejný nesmysl.

Mám spolehlivého svědka, který může kdykoli potvrdit, jak jej MVDr. Peroutka energicky přesvědčoval, že to co říkám není pravda. Pro své tvrzení nemá oporu. Nepodpoří jej žádné důkazy a ani násobilka. Něco se domnívá a svoji domněnku vydává za hotovou věc!

V této souvislosti mne napadá zásadní otázka: Kde by včelařina mohla být, kdyby mne MVDr. Peroutka raději podpořil a nepomlouval. Podpořit mne mohl, ale pomlouvat mne nemusel.

Mám pocit, že těm výše psaným řádkům cosi chybí. A už to mám. V nadpisu chybí otazník, je tam výjimečně vykřičník. Hned to napravím. Majitelé jakých charakterových vlastností jsou v předešlých řádcích??

DOVĚTEK.
Neumím hrát karty. Někde jsem ale slyšel, že prý do Mariáše musí být tři. Kdyby to ale bylo potřeba, pak by nebyl problém zajistit dostatečný počet hráčů i do několika skupin Pauzírovaného Mariáše. Lidé, kterým cosi chybí a něco přebývá je jaksi DOST. MOHL BYCH VELMI SNAD UVÉZT DALŠÍ JMÉNA!!

 
kvalitní serverhosting TELE3 s.r.o.

Copyright © 2000 - 2024 Včelařství Josef Jaroš
Powered and created by TELE3 s.r.o. | XHTML 1.0 | CSS 2
Počet přístupů dnes: 17, celkem 173148 od 1.7.2010