16.03.2015 21:28
počet zobrazení: 3595

I toto jsme se mohli dočíst v časopise Včelařství

V říjnovém čísle Včelařství v roce 2013 je článek Ing. Kamlera – Vlhkost v úle v zimním období. Čekal jsem, že se někdo ozve, což se ale nestalo. Nebo se to ke mně nedostalo. Bez nadsázky lze říci, že skutečnost – pravda, je přesně opačná.
Úl musí být dobře uteplení a NEPRODYŠNÝ! Malůvka na tmavém podkladu v levém rohu stránky je scestná a text nepravdivý. Všeobecně existuje jakási představa, že „nahoře je teplo“, což pravda jakoby je, ale ve skutečnosti není. Nahoře může být teplo po splnění jistých podmínek a to, že v onom prostoru bude „něco“ co z „něčeho“ ono teplo vyrobí. (včely a zásoby) Tepelná energie, kterou je včelstvo schopno vyrobit je tak malá, že nedokáže dopravit vydýchaný vzduch s vodními parami skrz strop do prostoru nad víkem.

Prostor zimovacího prostoru je nutno utěsnit, aby tento prostor mohl být větrán na principu alá „lední medvěd“. Brloh ledního medvěda také nemá prodyšný strop, ale je větrán na principu rozdílu specifických vah kysličníku uhličitého a kyslíku při rovnosti teplot. Vydýchaný vzduch z brlohu prochází kanálem „do kopečka“, při vrchní straně kanálu až za zlom, a odtud „z kopečka“ při dnu kanálu ven. Za zlomem kanálu se odcházející a přicházející vzduch mícha a dochází k „rekuperaci“. Odcházející vzduch (kysličník uhličitý) předává své teplo vstupujícímu vzduchu (kyslík). Brloh je uzavřen, aniž by měl nějakou petlici. Větrání je tedy „termosifonové s rekuperací“ Toto větrání zajišťuje v brlohu teplotu 27 °C při venkovní teplotě i více jak – 50 °C!! To je genialita! Proti této genialitě vypadá prodyšná stěna úlu a prodyšné víko jako špatný vtip.

Kdysi a to hodně dávno jsem také věřil na prodyšnost. Vyrobil jsem si dokonce i drtič na polystyren s el. motorem a pracně sháněl polystyren. Dnes jsou ho všude kvanta.

Bylo vyrobeno jen několik vík v rámci zdroje polystyrenu. Víc polystyrenu nebylo. Víka byla samozřejmě ihned dána na úly. Jejich životnost ale měla „jepičí“ život. Dožila se jen první jarní prohlídky. Ostatní víka měla stropy 7 cm silný, pevný polystyren a na prvý pohled bylo jasné, co je lepší. Včelstva s víkem s drceným polystyrenem se chovala po otevření v závislosti na tom, jaké životní podmínky jim tato víka zajišťovala!! První dojem byl takový – vždyť ty včely „zabou nohy“, ona je jim zima. Jednotlivé včely zvedaly zadečky, mávaly křídly a v těchto úlech byla asi i nižší teplota a samozřejmě i méně plodu. Vlhkost ze včelstva se srážela v drceném polystyrenu a z vík do včel pršelo.

Ošklivý pohled

Všechna víka s drceným polystyrenem šla z úlů dolů. „Šmetrlink“, na který jsem byl možná i trochu hrdý šel okamžitě na hromadu železného šrotu, bez jakýchkoli díků.

Tento neúspěch byl prvým impulsem k tomu, abych začal uvažovat jinak. Nevím už, kde byla získána informace o brlohu ledního medvěda, byl jsem jí ale fascinován. Když za polárním kruhem existuje termosifonové větrání s rekuperací, pak zkusit „napasovat“ tento princip na včely se nabízelo samo. Samozřejmě, že nelze přesně a dokonale okopírovat princip od ledního medvěda. Včela nemá vstupní noru do brlohu, jako lední medvěd, kde se ony fyzikální techtle mechtle odehrávají, ale při zimování „VE ZVONU“ to zřejmě funguje.

Rezultát – úl musí být dokonale uteplený, NEPRODYŠNÝ. Nástavky 5 cm desky polystyrenu a víko 10 cm. Když vidím úly se 3 cm polystyrenu na stopě, je mi zima také.

V letošním roce je v č. 3 časopisu Včelařství článek ing. Šmělého na straně 86 s nadpisem – Pokroky v léčbě nesemózy.

V článku stojí: Včelstvo přezimující v silnostěnném polystyrenovém úle (o šířce stěny 8 cm) má nižší spotřebu zásob. Během zimních měsíců je jejich průměrná denní spotřeba 26 g denně, to je 2,4 kg za tři zimní měsíce. Je to pravda?

    26 g denně a 90 dnů = 2,34 kg (rozdíl je zanedbatelný)

Které zimní měsíce to ale jsou?


Zimní měsíc je široký pojem. V jednotlivých měsících jsou velké rozdíly

   Zjištěné hodnoty
Datum         Hodnoty v KG    Měsíční spotřeba (kg)    Spotřeba celkem (kg)
1.10.2014    37,3        
1.11.2014    36,6                             0,7                            0,7
1.12.2014    35,7                             0,9                            1,6
1.1.2015      34,9                             0,8                            2,4
1.2.2015      34,2                             0,7                            3,1
1.3.2015      32,9                             1,3                            4,4

    Spotřeba v březnu bude již vyšší než v únoru vzhledem k plodování. Únor je také zimní měsíc, ale spotřeba je již téměř dvojnásobná oprosti prosinci a lednu. Dále je v článku věta: malá spotřeba zásob přináší včelstvu čtyři podstatné výhody. S tím nelze NEŽ SOUHLASIT.

Výsledky – cituji

Během 30 letého vývoje včelaření v PS úlech se přestala vyskytovat nosemetická včelstva. Přítomnost nosemy apis a později i Nosemy ceranae již nemá vliv na výnos medu
    Souhlasím.

Závěr bod č 5 – cituji: V dobrých snůškových podmínkách výnosy medu přesahují 100 kg. V tomto článku a mnoha dalších se tato věta stále opakuje. Jiné mají výsledky o něco málo nižší, ale nechodí s nimi stále „na buben“. V posledním desetiletí bylo 2 x dosaženo průměru 103 kg.

Bod č. 6 cituji: Technicky překonává dřevěné úly všech konstrukcí, které jsou v těchto ohledech neschopné konkurence.

To je ale troufalost! I drzost! Kolik pýchy je potřeba k takovému prohlášení? Což neexistují dobře uteplené a lépe vymyšlené úlu než 100x omílané PS úly s rámkem 39 x 24 cm? Samozřejmě, že existují. Mají také nižší datum narození.

Stará a osvědčená přísloví mají stále svoji platnost. Jedno z nich říká: „Do třetice“.  O dvou problémech již výše psané řádky hovoří, tak snad ještě jedná záležitost.

Od 12.8 2005 je na mém webu článek: Úl med nepotí – je to možné?

Za celých těch téměř 10 roků se nikdo neozval, až v letošních číslech časopisu Včelařství (1 – 2) je o tomto problému zmínka. Je pravdou, že v době, kdy toto přísloví vzniklo, to byla pravda. Pokrok ale nikdo nezastaví, nastoupily umělé hmoty, možná i dokonalejší způsob myšlení a všechno je jinak.         Konečně se našel někdo (Miroslav Sedláček, Bučovice), kdo potvrzuje moje letité přesvědčení o tom, že přísloví „Úl med nepotí“ již dávno neplatí. Je to výjimka, která potvrzuje pravidlo. PRAVDA MŮŽE BÝT JEN JEDNA.
 
kvalitní serverhosting TELE3 s.r.o.

Copyright © 2000 - 2023 Včelařství Josef Jaroš
Powered and created by TELE3 s.r.o. | XHTML 1.0 | CSS 2
Počet přístupů dnes: 6, celkem 157688 od 1.7.2010